LOGOPEDIE

LOGOPEDIE


- schoolrijpheidsproblemen

 

- dyslexie en leesproblemen


- dysorthografie en spellingsproblemen


- dyscalculie en rekenproblemen


- NLD (niet verbale leerstoornis)

 

- articulatieproblemen (ook studenten die articulatie willen verbeteren)


- taalachterstand


- dysfasie


- studiebegeleiding


 

 

OP AFSPRAAK


 

Diagnostisch onderzoek kan ook zonder therapie.


Bredabaan 323 – 2930 Brasschaat - info@arcanabrasschaat.be