Bemiddeling

“Een scheiding is een uiterst emotionele en onzekere periode waarin zware beslissingen moeten genomen worden…  Waar gaan we wonen?  Wat met de kinderen?  Hoe ga ik rondkomen?  ….

Ik zie het als mijn taak om jullie hierin bij te staan door het overzicht te bewaren, structuur en houvast te bieden.  Met kennis van zaken en de nodige ervaring begeleid ik jullie naar een overeenkomst die standhoudt.  Deze overeenkomst moet jullie toelaten een zo goed mogelijke start te nemen in jullie nieuwe levensfase.  Jullie kinderen, het samen-ouder zijn staat centraal!

Financieel fiscaal en juridisch onderlegd en met het nodige inlevingsvermogen zorg ik voor een emotionele en zakelijke afhandeling van jullie scheiding.  We kijken samen naar een nieuwe toekomst en wat daarvoor nodig is.”

Bemiddeling algemeen

Bemiddeling is een aparte manier van conflictoplossing waarbij partijen zelf, met ondersteuning van de bemiddelaar, op zoek gaan naar een oplossing die aanvaardbaar is voor iedereen. Dit is anders bij een gerechtelijke procedure, waar er steeds een winnaar en een verliezer is.

Tijdens de bemiddeling geeft de bemiddelaar elke partij de kans om te praten; om zijn gevoelens, noden, bezorgdheden te uiten, en beluisterd te worden. De bemiddelaar gaat hierbij verder dan het louter vaststellen van een meningsverschil, hij gaat opzoek naar de achterliggende belangen die bij elk spelen. Op die manier legt de bemiddelaar bloot wat voor elke partij belangrijk is en kan er gezocht worden naar een oplossing waarin iedereen zich kan vinden.

De gesprekken vinden steeds plaats in een strikt vertrouwelijke sfeer waarbij de bemiddelaar onafhankelijk, onpartijdig en neutraal te werk gaat.

Voordelen:

  • Sneller en goedkoper dan een gerechtelijke procedure;
  • Duurzamer aangezien er met ieders behoefte rekening gehouden wordt;
  • Bemiddeling is maatwerk.

Als erkend bemiddelaar in familiezaken sta ik jullie bij in familiale conflicten. Concreet gaat het over conflicten tussen partners (gehuwd en niet-gehuwd); tussen familieleden; problemen rond co-ouderschap of nieuw samengestelde gezinnen; discussies over erfenissen; afspraken rond de zorg over ouders,…

Wanneer het aangewezen is, kan er binnen team Arcana verwezen worden naar professionele partners, evenals naar externe diensten (notaris, advocaat…).

De ervaringen met echtscheidingen, nieuw samengestelde gezinnen en ouderschap maakt dat onze familiaal bemiddelaar niet alleen beschikt over het nodige inlevingsvermogen maar ook over de nodige inhoudelijke deskundigheid.