Autism is my super power

Individuele consultaties op afspraak

Wij bieden specifieke ondersteuning aan. Voor iedereen wordt de therapie aangepast aan het leeftijdsniveau en de emotionele mogelijkheden van het kind. Er wordt vanuit een duidelijke probleemdefiniëring gewerkt met cognitieve gedragstherapie, spel-, gespreks-en creatieve therapie, met als doel het verbeteren van het zelfbeeld, vermeerderen van zelfvertrouwen, verhogen van zelfcontrole, vergroten van het probleemoplossend vermogen, verbeteren en aanleren van sociale vaardigheden.


AUTISME


OPVOEDINGSONDERSTEUNING


MOEILIJKHEDEN TIJDENS OF ALS GEVOLG VAN ECHTSCHEIDING


OUDERBEGELEIDING & BEMIDDELING & COMMUNICATIE


GEZINSBEGELEIDING


OVERIGE