Don’t dream your life Live your dreams

Sociale Vaardigheden & Faalangst – 5 lessen


Deze cursus is bijzonder geschikt voor kinderen & jongeren:

-die verlegen en teruggetrokken zijn, zich niet durven uiten of zich niet durven laten zien

-die oogcontact vermijden en zacht praten

-die angst hebben om vragen te stellen en weinig initiatief nemen

-die gepest worden en weinig assertief zijn

-met een negatief zelfbeeld of laag gevoel van eigenwaarde en weinig zelfvertrouwen

-die moeilijk vrienden maken en/of behouden

-die angst hebben om te falen

Elke les leert het kind ongeveer twee interventietechnieken die onmiddellijk gebruikt kunnen worden wanneer het probleem zich voordoet. Ook ouders blijven telkens op de hoogte van wat hun kinderen geleerd hebben aan de hand van een cursus zodat zij dit perfect mee kunnen opvolgen. 
Trainen van executieve functies (6-11 jaar) – 5 lessen

Om in het dagelijks leven doelgericht te kunnen functioneren, moeten we ons gedrag kunnen sturen. Deze vaardigheid, onze zelfsturing, is afhankelijk van denkprocessen, dus onze executieve functies.


Binnen de executieve functies onderscheiden we drie componenten: werkgeheugen, impulscontrole en cognitieve flexibiliteit. Daarnaast besteden we ook aandacht aan de emotieregulatie.


Het werkgeheugen zorgt ervoor dat je informatie kan vasthouden, terwijl je tegelijkertijd andere handelingen uitvoert. Het werkgeheugen maakt het mogelijk om de plannen en instructies van anderen te onthouden, om te ‘multitasken’ en om het verleden en de toekomst aan elkaar te linken. Impulscontrole houdt in dat je in staat bent om irrelevante prikkels en impulsen te onderdrukken. Bijvoorbeeld je antwoord even voor jezelf kunnen houden en goed te overdenken wanneer een vraag gesteld wordt. Deze executieve functie heeft ook een sterke link met het behouden van je aandacht bij de taak. Een kind waarvan de impulscontrole niet voldoende sterk ontwikkeld is, wordt vaker afgeleid door ‘irrelevante’ prikkels. De cognitieve flexibiliteit verwijst naar het vlot kunnen aanpassen en wisselen van regels in nieuwe situaties. Dit heb je ook nodig om iets vanuit een ander perspectief te bekijken of om plannen bij te sturen. Emotieregulatie gaat om de kennis die je hebt over je eigen emoties en je strategieën om deze emoties onder controle te houden. Emotionele zelfsturing is een vaardigheid die je nodig hebt om op een doelgerichte en sociale manier in het leven te staan. Het is belangrijk voor het sociaal-emotioneel welbevinden en draagt bij tot je sociale vaardigheden.


Aan de hand van leuke oefeningen wordt er intensief gewerkt aan de ontwikkeling van deze vaardigheden, waarbij de ouders telkens op de hoogte gehouden worden door een werkbundel.Overprikkeling & Boosheid (7-11 jaar) – 5 lessen

Leren omgaan met prikkels en frustraties.


Een vol hoofd is een hoofd waar niets meer bij kan. Met een vol hoofd lukt het niet goed meer om na te denken of op te letten. Bovendien word je er sneller moe en boos van en verhindert het om goed uit te leggen wat je wil zeggen. Ook samen werken of samen spelen worden er een stuk lastiger door.


Tijdens deze cursus wordt er op kindniveau concrete uitleg gegeven over informatieverwerkingsproblemen in de hersenen en de impact ervan op de sociaal emotionele ontwikkeling en het zelfbeeld van kinderen. ‘Korte lontjes, starheid, onoplettendheid, afleidbaarheid, vergeetachtigheid, impulsiviteit en een vertraagde reactiesnelheid in het gedrag van kinderen, kunnen ook grote bronnen van ergernis voor de omgeving worden. Dit onbegrepen gedrag veroorzaakt dikwijls misverstanden in communicatie, strijd en wederzijds onbegrip.


Juist daarom wordt er in deze cursus nadruk gelegd op psycho-educatie: ‘Hoe zorg ik goed voor mezelf, nu ik weet dat het zo werkt in mijn hoofd en hoe kunnen anderen mij hierin ondersteunen! De combinatie van uitleg met ondersteunende tekeningen, tips, oefeningen en proefjes maken deze cursus tot een bron van inspiratie, bemoediging en (h)erkenning.