Als je gelooft in jezelf is alles mogelijk

Diagnostisch Onderzoek op afspraak

Onderzoek kan, op eigen vraag, ook zonder verdere screening en therapie uitgevoerd worden.


NEUROPSYCHOLOGISCHE TESTS

– intelligentieonderzoek

– geheugen en concentratietesten

– aandachtstekorten en beperkte taakspanning

– ADHD en ADD

– geheugenproblemen


DIAGNOSTISCH ONDERZOEK OP HET GEBIED VAN LEERSTOORNISSEN

– schoolrijpheid

– dyslexie en spellingsproblemen / dysorthografie

– dyscalculie en rekenproblemen

– NLD (niet verbale leerstoornis)


PSYCHOLOGISCHE TEST

– gezinsdiagnostiek

– persoonlijkheidstests


DIAGNOSTISCH ONDERZOEK OP GEBIED VAN AUTISME SPECTRUM PROBLEMATIEK

– alle ontwikkelingsstoornissen