Praktisch

Aanmelding begeleidingen en onderzoeken

Elke aanmelding bij Arcana gebeurt door het bijgevoegde formulier ingevuld te mailen naar info@arcanabrasschaat.be

Zo krijgen we reeds zicht op uw hulpvraag, waardoor we de juiste therapeut met zorg kunnen uitkiezen voor u.

Noodzakelijke documenten voor kinderen en jongeren tot 18 jaar

We vestigen graag uw aandacht op de noodzakelijkheid van het doormailen van de ingevulde verwijsbrief door de huisdokter of de kinderarts voor begeleiding en onderzoek van kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Dit is een administratieve verplichting voor een multidisciplinair centrum, waar de kinder- en jeugdpsychiater vooral intermediair en superviserend werkt, waarbij uw therapeut of onderzoeker regelmatig met de kinder- en jeugdpsychiater zal overleggen.

Tevens vragen we u beleefd om uw (Kids) ID mee te brengen bij de eerste afspraak.

Vanaf het moment dat we het ingevulde aanmeldingsformulier en de verwijsbrief per mail ontvangen hebben, zullen we u een concrete datum voorstellen voor een intakegesprek.


Verloop begeleidingen en onderzoeken

Psychologische begeleidingen en onderzoeken zullen telkens voorafgegaan worden door een intakegesprek met de ouders van kinderen en jongeren of de volwassenen zelf.

Tijdens een intakegesprek kunnen we uw hulpvraag gedetailleerd overlopen en toelichten welke begeleiding of welk onderzoek op maat, voor u, kinderen of jongeren, geschikt kan zijn.

Bij kinderen en jongeren zullen er op regelmatige basis oudergesprekken ingepland worden om zo nauw mogelijk op de hoogte te blijven van het verloop van de begeleiding.

Uiteraard kan u ook rekenen op ons onrechtstreeks werk dat verbonden is aan uw hulpvraag en begeleiding (telefoons, emails, contacten met derden,…).


Cursussen

Een aanmelding voor een groepscursus gebeurt door het bijgevoegde formulier ingevuld te mailen naar info@arcanabrasschaat.be

Een deelname aan de cursus wordt vooraf gegaan met een intakegesprek met de ouders of de jongere zelf.

Elke cursus bestaat uit 5 lessen en worden afgesloten door een evaluatiemoment.

De groepslessen gaan door vanaf 6 inschrijvingen.

Kosten

  • De kostprijzen van begeleidingen en bemiddeling variëren tussen € 65 en € 90, afhankelijk van de discipline en de aard van de begeleiding.

Er kan cash of met de bancontact app op uw smartphone betaald worden.

Voor de begeleidingen van kinderen en jongeren is het afhankelijk van welk ziekenfonds of er een tussenkomst kan voorzien worden.

  • Diagnostische onderzoek bestaat uit een intakegesprek, minstens 2 onderzoeksmomenten (afhankelijk van welk onderzoek) en een evaluatiegesprek.

Indien er een diagnose vastgesteld wordt, zullen er afspraken ingepland worden met de kinder- en jeugdpsychiater om deze te bevestigen waarbij, indien nodig, tevens een opstart met medicatie kan besproken worden.  

De kostprijzen van het diagnostisch onderzoek variëren tussen € 450 en € 950.

Er wordt een provisie van € 300 per overschrijving gevraagd bij de aanvang van het diagnostisch onderzoek.  

Na de eindevaluatie wordt het resterende bedrag (na aftrek van de provisie) betaald via overschrijving. 

Verslaggeving wordt u bezorgd nadat we de resterende betaling ontvangen hebben.

Er is geen tussenkomst van het ziekenfonds mogelijk voor diagnostisch onderzoek.

  • Psychiatrische consultaties, psychiatrisch diagnostisch onderzoek, medicatie opstart en/of opvolging bij de kinder- en jeugdpsychiater.

Deze worden rechtstreeks aan hem betaald (€ 220), waarbij u dan een getuigschrift ontvangt voor een tussenkomst door het ziekenfonds zodat u geniet van een teruggave (€ 220) en enkel het remgeld heeft betaald na de tussenkomst van het ziekenfonds ontvangen te hebben.

Er kan cash of met de bancontact app op uw smartphone betaald worden

  • De kostprijs van een cursus bedraagt € 300.

Er kan cash of met de bancontact app op uw smartphone betaald worden.

De kostprijs van een cursus bedraagt €300.

Er kan cash of met de bancontact app op uw smartphone betaald worden.

De kostprijs van een thema avond bedraagt €50 per persoon.

Er kan cash of met de bancontact app op uw smartphone betaald worden.


Afspraken annuleren

Gelieve ons minstens 24u op voorhand te verwittigen indien u niet aanwezig kan zijn op uw afspraak.

Wenst u uw afspraak te verzetten, gelieve dan op voorhand per e-mail contact op te nemen.

Bij het niet respecteren van deze gemaakte afspraken, zal er een kost van € 25 aangerekend worden.


Downloads